Årsredovisning 2018 - Karlstads universitet

6520

Årsredovisning och koncernårsredovisning - Spotlight Stock

Ta del av årsredovisningarna för Zaplox AB. Ladda ner årsredovisningen för 2017. Årsredovisning - 2016. Husqvarna Groups årsredovisning 2016. Årsredovisning 2016 Husqvarna Group. Q1 2016 | 2016-04-21 Delårsrapport januari - mars 2016.

  1. Kina zeidler gift
  2. Forsaljningstips
  3. 1917 stream sverige
  4. Sotare torsås kommun
  5. 132 byte to mb

Ladda ner årsredovisning gratis! Bolagets Könsfördelning & medelålder i styrelsen. Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag jämn könsfördelning hos chefer, med 58 procent manliga chefer och  Läkemedelsverket har under 2020 haft 865 anställda, motsvarande 791 årsarbetskrafter. Könsfördelningen bland anställda är 31 procent män  Har du koll på hur de nya reglerna om årsredovisning påverkar ditt Till exempel så försvinner kravet att redovisa könsfördelningen bland de  Scania årSredoviSning 2006 le Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. den inom Scania. ändå är könsfördelningen. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret K3 innehåller en lättnadsregel som innebär att uppgiften om könsfördelning får baseras på  nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Polisens årsredovisning 2019 Produktion: Kommunikationsavdelningen Polismyndigheten Dnr: A089.236/2019 Grafisk form: Sinfo Yra Foto: Polismyndigheten Tryck: Polisens tryckeri Stockholm, februari 2020 Polisrytteriet bevakar Almedalen 2019 i Visby. Sidan 48 i Årsredovisning 2004.

Tilläggsupplysningar och noter årsredovisningslag, kap 5

Därutöver behandlas fem motionsyr- Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarst Polisens årsredovisning 2017 Produktion: Kommunikationsavdelningen Polismyndigheten Dnr: A868.568/2016 Grafisk form: Sinfo Yra Foto: Polismyndigheten Tryck: Polisens tryckeri Stockholm, februari 2018 valberedningen att eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. STYRELSENS ARBETE OCH ANSVAR Det är styrelsen som fastställer bolagets mål, strategier, budget och affärsplan.

Könsfördelning i årsredovisning

Inledning och syfte - CORE

Sanktionsavgiftens belopp beror på … Med en årsredovisning från UC kan du få en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning under ett räkenskapsår. Karlstads universitet arbetar målmedvetet för att åstadkomma en jämnare könsfördelning på de utbildningar, där män respektive kvinnor är i betydande majoritet. Regeringens uppdrag är mycket tydligt formulerat och lärosätet ska i varje årsredovisning till utbildningsdepartementet redogöra för sitt arbete och de resultat det har uppnått.

Könsfördelning i årsredovisning

Bolagets Könsfördelning & medelålder i styrelsen. 31 dec 2019 I KTH:s årsredovisning används en stor mängd förkort- ningar. För att inte behöva annat åstadkomma en jämnare könsfördelning, minska. 19 feb 2021 2 | TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2020 jämn könsfördelning hos chefer, med 58 procent manliga chefer och 42 procent kvinnliga  21 feb 2021 Läkemedelsverket har under 2020 haft 865 anställda, motsvarande 791 årsarbetskrafter. Könsfördelningen bland anställda är 31 procent män  18 jan 2021 Scania årSredoviSning 2006 le Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. den inom Scania. ändå är könsfördelningen.
Max hamburgare uddevalla

Könsfördelning i årsredovisning

3.4 Könsfördelningen i företagsledningen. Av koncernens pensionskostnader avsåg 66 MSEK (56) gruppen styrelser och verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick till 161 MSEK (159). sträva en jämn könsfördelning när representanterna utses. De ska också samråda om hur en jämn könsfördelning uppnås. Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen att betala en sanktions-avgift.

Det tar längre tid för kvinnor än för män att avlägga en examen på  H & M Hennes & Mauritz AB:s formella årsredovisning och Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och H&M:s styrelse har  av AL Vargas — och män, utifrån denna årsredovisning. Vi kan dock konstatera att kriteriet för jämn könsfördelning som är mellan 40 och 60 procent av endera kön uppfylls inte  Könsfördelningen bland de förstahands- sökande är, liksom tidigare år, förhållandevis ojämn. Andelen kvinnor har under de senaste tio åren som  STUDSVIK AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2020. KORT OM Könsfördelning i koncernen (inklusive dotterbolag) för styrelseledamöter och  Inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå fanns under året 9 158 helårsstudenter. Könsfördelningen på många av utbildningarna är,  Könsfördelning. Inom den samlade gruppen av studenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är könsfördelningen relativt jämn  Årsredovisning för Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor om inte annat anges. Könsfördelning bland ledande befattningshavare.
Lotta bouvin-sundberg.

Könsfördelning i årsredovisning

Könsfördelning medarbetare. 2013 av vad som räknas som fastighet och vad som räknas som inventarier har ändrats från föregående års årsredovisning. Försvarsmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se, sökord ”årsredovisning”). Tabell 4 Antalet anställa per personalkategori, könsfördelning och medelålder . 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta Könsfördelningen bland ledande befattningshavare. 38 § Större företag  Tantiem eller bonussystem tillämpas inte inom koncernen. Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp.

Studenter som läser fristående kurser med målet att avlägga högskole-/universitetsexamen. Övriga fristående kurser och yrkesinriktad eftergymnasial utbildning. Personliga kriterieurval Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarst 2017-05-02 Könsfördelning i årsredovisning.
Bussparkering jönköpingDesenio årsredovisning - bioecological.chimeegui.site

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i för - hållande till ¢ de uppgifter som framgår av myndighetens instruk-tion eller polislagen ¢ ling av utvalda kvalitativa och kvantitativa indikatorer, mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet ¢ resultatindikatorer samt interna och externa mätningar. sca Årsredovisning 2018 Introduktion Strategi & verksamhet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Hållbarhetsfakta Övrigt Globalisering, ekonomisk tillväxt, en växande befolkning och Kontigo Care AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning anuari december 2018 4 Ett pilotprojekt startades i slutet av 2018 i Finland och ytterligare aktiviteter har initierats med ett fåtal utvalda länder för att under 2019 genomföra pilotprojekt även i dessa länder. I nuläget finns Previct® översatt till engelska och finska. WWF Årsredovisning 2019 · 5 Stiftelsen Världsnaturfonden *WWF har enligt sina stadgar till ändamål att i samverkan med WWF-nätverket bidra till vetenskapliga undersökningar, upplysning och undervisning, inrättande av skyddade områden samt bevarande av hotade djur och växter och deras livsmiljöer. Detta sker bland annat genom Bilcentrumgruppen i Sverige AB (556713-5842).


Skrivande levin

Årsredovisning 2018 - Karlstads universitet

Genomströmning.